Home » Regnskap » F » Forpliktelser

Forpliktelser

Et selskaps gjeld. Bokført på passivasiden i balansen.

Nærmere forklart. Forpliktelse, det man er bundet til å gjøre. Til en fordring (krav) svarer en forpliktelse fra en annen side. Uttrykket forpliktelse brukes også om plikter i forhold som ligger utenfor formuerettens område, for eksempel forpliktelse i familieforhold og forpliktelse til å betale skatt til stat og kommune med mer. Motsvaret til en forpliktelse (plikt) er en rett. I et avtaleforhold vil den ene partens forpliktelse svare til den andre partens rett.

Referanse: Store norske leksikon