Home » Regnskap » F » Formuesforandring

Formuesforandring

Tilvirkning. Del av produksjon.

Nærmere forklart. Formuesforandring

Som beskrevet i bildet ovenfor vil formuesforandring oppstå som følge av to handlinger;

Investering i nytt og bedre produksjonsutstyr som gir bedriften mulighet til å tjene mer penger med mindre bruk av ressurser. Avskrive normal slitasje på utstyr, slik at bedriften blir i stand til å investere i nytt og bedre produksjonsutstyr når verdien på eksisterende utstyr tilsvarer null. For husholdningen vil enhver formuesforandring i all hovedsak skje gjennom at en ikke benytter all inntekt som en mottar fra lønnet arbeid – altså sparing.