Home » Regnskap » F » Formuesberegning

Formuesberegning

Status på et bestemt tidspunkt, idet formue er differansen mellom aktiva og passiva.

Nærmere forklart. Balansen - spefisiert

Balansen per 31.12.xx er formusesberegningen til bedriften, da den vil gi et øyeblikksbilde av bedriftens finansielle situasjon på nettopp dette tidspunktet.

Formuesberegningen tar utgangspunkt i forskjellen mellom summen av gjeld og summen av eiendeler. Formålet med enhver bedrift er å tjene penger, så ut fra denne tanken vil det være naturlig at investeringer i anleggsmidler og omløpsmidler har større verdi enn summen av langsiktig og kortsiktig gjeld.

Avviket vil utlignes gjennom endringer i bedriftens egenkapital, slik at aktiva (venstre side) og passiva (høyre side) alltid er lik.