Home » Regnskap » F » Formål med budsjettering

Formål med budsjettering

Formålet med budsjettering kan best beskrives med plansjen nedenfor.

Budsjettformål

Nærmere forklart. Planlegging En bedrift planlegger alltid å tjene penger. Kanskje mer penger enn det bedriften tjente forrige år, men ikke så mye penger at det ikke blir gøy for bedriftens ansatte å gå på jobb.

Samtidig som bedriften tjener mer penger, vil det også bli behov for mer utgifter, best forklart med det kjente uttrykket "utgifter til inntekts ervervelse".

Man planlegger driften ut fra kjente tallstørrelser.

Delegering Man delegerer driften og oppfølgning av inntekter og kostnader ned på avdelinger. På denne måten får man bedre oversikt over hvor det fungerer eller ikke fungerer med hensyn til bedriftens overordnede strategi om å tjene penger på driften.

Motivasjon Man får motiverte medarbeider når det går bra med bedriften. I motsatt tilfelle vil en snart få bekymrede medarbeidere som frykter for sine arbeidsplasser. Et konkret og oppnåelig budsjett er noe alle og enhver kan måles opp mot.

Kommunikasjon Man kommuniserer ukentlig, månedlig eler kvartalsvis med avdelinger om hvordan bedriften gjør det i forhold til budsjett.

Koordinering Ledelsen benytter budsjettet til å koordinere ressurser dit det er behov for disse, slik at det totale budsjettet går i balansen.

Styring av ressurser Ledelsen kan styre de totale ressursene som bedriften har tilgjengelig for slik å oppnå best mulig resultat i forhold til det budsjettet som er lagt for driften.

Kontroll Budsjettet kontrolleres ukentlig, månedlig eller kvartalsvis mot det faktiske regnskapet for å se om bedriften er på rett vei mot sine mål om å tjene penger.