Home » Regnskap » F » Forlengs renteregning

Forlengs renteregning

Beregning av sluttverdi.

Nærmere forklart. Forelengs renteregning

Forlengs renteregning går ut på å regne ut sluttsummen for en investering med fast rente i et bestemt antall år.

Nå går det selvfølgelig ikke an å forutse renten for 20 år av gangen, men som intern beregning av forventet avkastning på sparing gir det en god pekepinn på hvor mye en kan oppnå ved å sette av 10 000 kroner i 20 år.

I eksemplet over setter inn 10 000 kroner i år null, og dette sparebeløpet gir 1,05 % rente hvert eneste år. Summen blir da kroner 26 533 etter 20 år.