Home » Regnskap » F » Forlagspant

Forlagspant

Industri- og håndverskbedrifter kan pantsette råvarer, halvfabrikater, ferdigvarer som forlagspant. Det motsatte av pant i fast eiendom. Se også lombardpant.

Nærmerer forklart. Forlagspant og lombardpant var begrep som ble benyttet etter krigen for å beskrive lov om pant for driftskreditt for industrien.

Loven ble innført i 1946, men er senre opphevet, og det antas at loven skulle gi industrien etter 2 verdenskrig mulgihet til å sikre seg lån basert på de verdiene som de hadde i råvarer. På den tiden var oljealdren et langt stykke unna, og Norge var en typisk råvareleverandør.

Det at for eksempel skogsvirke kunne brukes som pant for lån og kreditter, var viktig for å kunne ta ut virke og eksportere dette til gjenoppbygging av Europa.

Begrepene forlagspant og lombardpant er ikke lengre brukt som begrep på pantsettelse.

Referanse: Stortinget