Home » Regnskap » F » Forkalkyle

Forkalkyle

Oppstillinger som tar sikte på å anslå på forhånd sammenhengen mellom kostnader(ressursforbruk) og kostnadsbærere (varer og tjenester). Kanskje inneholder den aller første forkalkylen mye gjetning. For å stille opp den første "gode" forkalkylen vil det være til hjelp senere om det er nedfelt erfaringer med hensyn til kostnader og kostnadsbærere i en etterkalkyle. Forkalyle er en viktig del av arbeid med internregnskap.

Nærmere forklart. Formålet med etterkalkyle er sågar å lære, for slik å kunne kalkulere mer korrekte forkalkyler ved senere produksjon.

Forkalkyle er en beregning på hvor mye produksjon av et antall enheter vil koste, mens etterkalkyle er for å finne ut hvor nøyaktig en hadde beregnet kostnadene i etterkalkylen.

Forkalkylen baserer seg på beregnede kostnader (pris, timer, materialkostnad mv.), mens etterkalkylen viser det faktiske forbruket basert på de reelle regnskapene som er ført på prosjektet.

Etterkalylen kan også hjelpe med å finne ut hvorfor avviket er så stort. Er det brukt feil materiele i produksjonen, er svinn større enn beregnet og i så tilfelle kan en gjøre endringer i produksjonen som reduserer svinn.

Etterkalkylen er meget viktig å foreta for slik å kunne forbedre fremtidge beregninger av forkalkyle.