Home » Regnskap » F » Forhåndsskatt

Forhåndsskatt

Etterskuddspliktige skattytere er aksjeselskaper, norske avdelinger av utenlandsregistrerte foretak (NUF) og andre lag og foreninger som samvirkelag, andelslag og lignende. Etterskuddsskatten består av to deler: forhåndsskatt og resterende skatt.

Nærmere forklart. Forhåndsskatt er den del av skatten selskapet skal betale før likningen er foretatt. Forhåndsskatt skrives ut av ligningsmyndighetene med bakgrunn i ligningsopplysninger fra foregående år. Forhåndsskatteseddel, hvor det fremgår hvor mye som skal betales i forhåndsskatt, blir sendt ut fra skattekontoret i januar året etter inntektsåret.

Resterende skatt er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forhåndsskatt. Hvor mye som skal betales i resterende skatt vil fremkomme av skatteoppgjøret som mottas på høsten året etter inntektsåret. Skatteoppgjøret sendes ut fra skatteoppkreveren.

For å unngå rentetillegg må hele den skatt som blir beregnet ved likning for inntektsåret være innbetalt som forhåndsskatt eller som tillegg til forhåndsskatten inne 30. april i avregningsåret.Ved eventuelt til gode skatt vil det bli beregnet rentegodtgjørelse.