Home » Regnskap » F » Foretaksintegrasjon

Foretaksintegrasjon

Fellesbetegnelse for fusjon og konsern.

Nærmere forklart. Vi snakker om foretaksintegrasjon når to selvstendige bedrifter knytter seg sammen på en slik måte at de utgjør en økonomisk enhet etter integrasjonen. Det reelle innholdet i en integrasjon er enten et oppkjøp (en oppkjøpende part som sterk part) eller en sammenslåing av interesser (mer likeverdige parter med felles videreføring etter integrasjonen). De fleste foretaksintegrasjoner kan karakteriseres som oppkjøp. Integrasjonen skjer formel enten gjennom en konserndannelse eller ved å gjennomføre en fusjon.

Referanse: Lederkilden