Home » Regnskap » F » Foretakets markedsprofil

Foretakets markedsprofil

Omsetningens fordeling etter geografisk områder Omsetning etter produktanvendelser Omsetning fordelt etter kunde-/ forbrukergrupper Omsetning etter distribusjonskanaler Konkurranseprofil Nærmere forklart. Foretakets markedsprofil kan inkluderes som en note til finansregnskapet (årsregnskapet), for å forklare eksterne lesere av finansregnskapet om hvor selskapet har sin hovedvirksomhet.

Geografisk område – er selskapet representert over hele verden elelr er primærmarkedet deres nasjonalt. For eksterne investorer er dette ofte viktig informasjon for slik å kunne vurdere selskapets utviklingspotensial. Produkter – har selskapet flere produkter de kan bytte mellom å tilby i markedet, eller er de helt avhengig av ett hovedprodukt som skal konkurrere på markedet. Kundebase – er selskpets kundebase fordelt kun på forbrukermarkedet eller kun på bedriftsmarkedet. Hvordan har utviklingen av kjøpsmønteret til selskapets kundegruppe utviklet seg. Distribusjonskanaler – hvordan distribueres selskapets produkter eller tjenester. Gjør de dette selv, eller er de avhengig av agenter for å kunne distribuere sine produkter eller tjenester. Konkurrenter – hvem er de viktigste konkurrentene og hvorfor. Det å beskrive foretakets markedsprofil i notene til finansregnskapet er viktig informasjon til eksterne samarbeidspartnere og investorer. Det vil bidra til større forståelse for de valg som styret i selskapet tar, og gi dem en bedre forståelse for hvordan markedet utvikler seg, sett fra selskapets sin side.

Eksterne lesere av regnskapet kan da sammenligne de opplysninger som selskap A gir i forhold til de opplysningene som selskap B gir. Gir de samme beskrivelse av markedet de opererer i, eller er de helt forskjellig i sine prognoser?