Home » Regnskap » F » Foretak

Foretak

Den økonomiske enhet (bedrift: teknisk enhet, firma: juridisk enhet).

Nærmere forklart. Juridisk sett kan et foretak organiseres i forskjellige former, avhengig av deltakernes (eiernes) ansvar for foretakets forpliktelser, og deres rettigheter og plikter seg imellom. De viktigste foretaksformer er:

Selskaper med begrenset deltakeransvar, som aksjeselskaper og kooperative foreninger. Foretak med ubegrenset personlig ansvar for deltakerne, som ansvarlig selskap eller enkeltperson foretak. Selskaper med blandet deltakeransvar, det vil si der hvor noen deltakere har et begrenset ansvar for selskapsforpliktelser, mens andre deltakere har et ubegrenset ansvar. Et eksempel på det er kommandittselskaper.

Selskaper med ubegrenset deltakeransvar, men hvor dette er fordelt slik at den enkelte deltaker bare svarer for en brøkdel av den samlede selskapsforpliktelsen. Til sammen må delene utgjøre de samlede selskapsforpliktelser. Dette gjelder ansvarlig selskap med delt ansvar.

Selveiende institusjon, som stiftelse eller forening. I tillegg har det offentlige særlige foretaksformer, så som statsforetak, interkommunalt selskap og kommunalt foretak.

Referanse: Store norske leksikon