Home » Regnskap » F » Foredlingskost

Foredlingskost

Summen av direkte lønnskostnader og tillegg for indirekte foredlingskostnader.

Nærmere forklart. Kostnader forbundet med å ha ansatte Lønn (og sykepenger!) Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjon Kontorplass Softwarelisenser (e-postkonto, Office-pakken, CRM-system etc.) Datamaskin Mobil og mobilabonnement Forsikring for ansatte Kurs og videreutdanning Julebord, andre sosiale sammenkomster, gaver og andre ansattgoder Jobbil (dersom det er behov for det) Andre ting, som støtte til treningssenter, subsidiert kantine, kaffe etc. Mange bedrifter har tillagt en nøkkel på 139 % til normal timelønn for å dekke inn kostnadene for å ansette personer. Det vil si at for hver 100 kroner i lønn, vil det koste bedriften 39 kroner i tillegg for å tiltrettelegge for at arbeidstakeren kan bidra til vekst i bedriften.

Fordelingskost er en forutbestemt nøkkel for å fordele kostnadene med å tilrettelegge for at ansatte skal kunne trives på jobben og ha det nødvendige sikkerhetsnettet økonomisk ved å jobbe i bedriften.

Referanse: tripletex