Home » Regnskap » F » Fordelingsnøkler

Fordelingsnøkler

Brukes når indirekte kostnader fordeles på kostnadssted.

Nærmere forklart. Hensikten med fordelingsnøkkel er at alle ledd i organisasjonen og alle produkter skal være med å dekke inn de totale kostnadene.

For en klesbutikk vil vært plagg som kjøpes inn ha en direkte innkjøpskostnad. Men nå er det ikke slik at en bukse som koster tohundre kroner i innkjøp og en t-skjorte som koster førti kroner kommer i hver sin forsendelse fra leverandøren. Klærne som kjøpes inn kommer som oftest i en felles fordendelse fra leverandør.

Fordelingsnøkler skal bidra til at alle produkter og alle avdelinger kan bidra til å dekke de variable og faste kostnadene etter en evne som gjør at de ikke prises ut av markedet.

Buksen er elastisk i etterspørsel, mens t-skjorten er uelastisk. Det vil si at prisen på t-skjorter vil regarere kraftigere på en endring i etterspørselen enn det som er tilfelle for bukser. Dermed vil det ikke være naturlig for en t-skjorte å bidra like mye til dekning av totale utgifter mye som buksen.

Fordelingsnøkler i regnskap er tenkt slik at de produkter og avdelinger som har størst markedsandel, bidrar mer for å dekke de totale kostnadene.

Det er imidlertid viktig at summen av alle fordelingsnøkler blir lik 100%, slik at både varable og faste kostnader er fullt ut dekket.