Home » Regnskap » F » For-/ etterkalkulasjon

For-/ etterkalkulasjon

Regnskapsrapportering etter autoritative normer (lover, regler m.v) som har til hensikt å kommunisere økonomiske resultater og tilstander overfor omverdenen; dvs. aksjonærer, kunder og almenhet. Ofte brukt synonymt om eksternregnskap.

Nærmere forklart. Budsjettformål

Med en kalkulasjon basert på forhåndsdefinerte aktiviteter, kan de målinger som gjøres i driften raskt tilbakeføres og integreres i kalkulasjonen.

For å få til målinger i driften, er det essensielt å engasjere grasrota i bedriften på en slik måte at de målingene som gjøres oppleves som engasjerende og viktige – og ikke som «overvåkning». En del bedrifter planlegger å utføre målinger via stedsspesifikk registrering i bedriftens timeregistreringssystem på et mer detaljert nivå enn kun prosjektregnskap. Dette er et tungt system å få i gang, og resultatene av målingene vil ikke nå grasrota før lang tid etter at arbeidet er utført. Dersom grasrota opplever systemet som unødvendig merarbeid og overvåkning, vil dette fort redusere kvaliteten på den innlagte informasjonen.

Referanse: Eikeland Mulighetsutvikling