Home » Regnskap » F » Fødselsnummer

Fødselsnummer

Alle som er registrert bosatt i Norge, er tildelt ellvesifret fødselsnummer som skal identifisere vedkommende. De seks første sifrene i fødselsnummeret viser fødselsdato. De tre neste sifrene er invidinummer. De skiller mellom peroner som er født på samme dag, viser århundret vedkommende er født i og om personen er kvinne eller mann. De to siste sifrene er kontrollsiffer.

Nærmere forklart. Et norsk fødselsnummer er et unikt identitetsnummer som følger deg hele livet. Det består av 11 tall, hvor de seks første tallene viser fødselsdato.

Fødselsnummer gis til:

Alle som blir født i Norge. Skatteetaten gir barnet et fødselsnummer etter at sykehuset har sendt fødselsmelding til Skatteetaten. Alle som bosetter seg i Norge (opphold over 6 måneder). Slik melder du flytting til Norge. Norske statsborgere som er født eller bosatt i utlandet og trenger fødselsnummer for å få et norsk pass. Om dette gjelder deg, ta kontakt med nærmeste norske ambassade eller konsulat. Referanse: Skatteetaten