Home » Regnskap » F » Flytende tilvirkning

Flytende tilvirkning

Kontinuerlig tilvirkning; produktenheten behandles fortløpende.

Nærmere forklart. Flytende eller kontinuerlig tilvirkning vil si at produktenheten behandles fortløpende etter et bestemt system.

En ferdighusleverandør har sine systemer for å sette opp et hus, som i korte trekk kan beskrives som følger;

Planere ut tomten huset skal bygges på. Legge frem rør og elektriske installasjoner. Etablere et fundament som huset skal stå på. Sette opp yttervegger, tak og bærekonstruksjoner. Sette inn vinduer. Fullføre det elektriske og rørtekniske arbeidet. Sette opp innervegger. Malings og sluttarbeid. Dette vil være flytenden eller kontinuerlig tilvirkning da det følger et bestemt system for å kunne fullføres innen gitte tidsrammer og til gitt kostnad.