Home » Regnskap » F » Flat beskatning

Flat beskatning

Ved flat beskatning regnes med lik prosentsats på forskjellige størrelse av skatteobjektets verdi i stedet for individuelle skattesater. Det samme som proporsjonal beskatning.

Nærmere forklart. Flat skatt er en skatt hvor alle betaler den samme andelen av inntekten i skatt uavhengig av inntektsnivå og inntektssammensetning. Dette innebærer at marginalskatten alltid er lik gjennomsnittsskatten.

Referanse: Wikipedia