Home » Regnskap » F » Firma

Firma

Den juridiske enhet. (Foretak; økonomisk enhet, bedrift, teknisk enhet). Det navn hvorunder forretningen drives og underskrift med hensyn til samme meddeles.

Nærmere forklart. Firma, tidligere betegnelse på det offisielle navn på en næringsdrivende juridisk person (selskap m.m.) og kjennetegn på et enkeltpersonforetak. Ved lov 91/2003 ble betegnelsen endret til foretaksnavn. Uttrykket firma brukes også som betegnelse på selve selskapet eller foretaket.

Uttrykket «å tegne selskapets firma» betyr at styret eller annen signaturberettiget (se signaturfullmakt) inngår avtaler el.l. i selskapets navn. Dette kan skje ved at firmanavnet skrives med maskin, stemples eller skrives med tydelig leselige bokstaver og den signaturberettigede undertegner med eget navn under.

Referanse: Store norske leksikon