Home » Regnskap » F » Finanskostnader

Finanskostnader

Kostnader knyttet til opptak av lån eller tap på finansielle plasseringer, som for eksempel rentekostnad og tap ved salg av aksjer.

Nærmere forklart. Termin Terminbeløp Renter Gebyrer Avdrag Restgjeld

1 244 43 50 151 51 349

2 244 43 50 151 51 198

3 244 43 50 151 51 047

4 244 43 50 152 50 895

5 244 42 50 152 50 743

6 244 42 50 152 50 591

7 244 42 50 152 50 439

8 244 42 50 152 50 287

9 244 42 50 152 50 135

10 244 42 50 152 49 983

11 244 42 50 152 49 831

12 244 42 50 153 49 678

13 244 41 50 153 49 525

14 244 41 50 153 49 372

15 244 41 50 153 49 219

16 244 41 50 153 49 066

17 244 41 50 153 48 913

18 244 41 50 153 48 760

19 244 41 50 153 48 607

20 244 41 50 154 48 453

Finanskostnader er som angitt i tabellen ovenfor renter og gebyrer. Det vil alltid være en kostnad knyttet til plassering eller låneopptak.

Dersom en plasserer sparepengene sine i aksjer eller fond, er en ikke direkte garantert positiv avkastning. Og skulle en velge å selge aksjer elelr fondsandeler med tap, regnes dette som en finansiell kostnad.

I regnskapet vil likeledes gebyrer for å betale regninger, purregebyrer for for sent betalte regninger, kostnader for å holde betalingsterminaler mv, kunne defineres som finansiell kostnad.