Home » Regnskap » F » Finansieringsformer

Finansieringsformer

Inndeling etter kilder:

egenkapital-, fremmedkapitalfinansiering. Inndeling etter opprinnelse:

intern, ekstern finansiering. Egenkapitalfinansiering er: ekstern deltakelse (f.eks. aksjekapitalinnskudd), selvfinansiering (tilbakeholdt overskudd), finansiering ved frigjort kapital.

Fremmedkapitalfinansiering er: kredittfinansiering.

Intern finansiering er: selvfinansiering, finansiering ved frigjort kapital.

Ekstern finansiering er: kredittfinansiering, ekstern deltakelse.

Nærmere forklart. Egenkapitalfinansiering er at en fremskaffer nødvendig kapital enten fra egne eiere av bedriften ved at de øker aksjekapitalen i bedriften, eller at bedriften tilbakeholder overskudd fra årets drift til bruk for nye investeringer. Bedriften kan også velge å selge utstyr som de ikke lengre har bruk for, slik at de kan bruke salgssummen på nye investeringer.

Fremmekapitalfinansiering er det når en går utenfor bedriften for å låne penger, enten det er fra en bank, finansieringsinstitusjon eller fra staten.

Intern finansiering er hvor bedriften velger å selge egne eiendeler for slik å frigjøre kaptial som kan benyttes til nye investeringer.

Ekstern finansiering vil si at en låner penger i bank eller finansinstitusjon til å finansiere driften av selskapet.