Home » Regnskap » F » Finansiering ved frigjort kapital

Finansiering ved frigjort kapital

En intern egenkapitalfinansiering.

Nærmere forklart. Balanse - forneklet fremstilling

Finansiering ved frigjort kapital er en finansieringsform hvor bedriften velgeer å selge aktiva (eiendeler) som ikke lengre er i bruk, for slik å benytte salgsgevinsten til å finansiere nytt utstyr.

Kapital som er bundet opp i produksjonsutstyr som ikke lengre brukes blir ofte omtalt som død kapital. Dette med bakgrunn i at en bedrift er etablert for å kunne skape inntekter for sine eiere. Og investering i eiendeler som bare står der og ikke brukes, vil ikke på hverken kort eller lang sikt gi ønsket avkastning.