Home » Regnskap » F » Finansiering ved deltakelse

Finansiering ved deltakelse

En ekstern egenkapitalfinansiering (f.eks. aksjekapitalinnskudd, selvfinansiering gjennom å tilbakeholde overskudd, finansiering ved frigjort kapital).

Nærmere forklart. Balanse - forenklet fremstilling

Finansiering ved deltakelse vil si at "bedriftens styre" ber eierne om å skyte inn kapital for styrke bedriftens egenkapital og frie kapital (kapital som ikke er bundet på noen annen måte og som fritt kan benyttes av bedriften).

Bedriftens styre kan også bestemme å tilbakeholde årets overskudd fra resultatregnskapet for senere å benytte overskuddet selv til nyinvestering i aktiva.

Dette kalles selvfinansiering, fordi bedriften greier å fremskaffe nødvendig kapital til investeringer fra sine eiere eller fra eget overskudd.