Home » Regnskap » F » Finansiering

Finansiering

Å stille finansieringsmidler til disposisjon (aktiv finansiering) eller å anskaffe finansieringsmidler (passiv finansiering).

Nærmere forklart. Termin Terminbeløp Renter Gebyrer Avdrag Restgjeld

1 244 43 50 151 51 349

2 244 43 50 151 51 198

3 244 43 50 151 51 047

4 244 43 50 152 50 895

5 244 42 50 152 50 743

6 244 42 50 152 50 591

7 244 42 50 152 50 439

8 244 42 50 152 50 287

9 244 42 50 152 50 135

10 244 42 50 152 49 983

11 244 42 50 152 49 831

12 244 42 50 153 49 678

13 244 41 50 153 49 525

14 244 41 50 153 49 372

15 244 41 50 153 49 219

16 244 41 50 153 49 066

17 244 41 50 153 48 913

18 244 41 50 153 48 760

19 244 41 50 153 48 607

20 244 41 50 154 48 453

Dersom en har tilgengelig oppsparte midler kan en velge å sette dem inn på sparekonto i en bank (aktiv finansiering) som igjen låner dem ut til andre bedrifter eller privatpersoner som trenger lån (passiv finansiering).

Når en låner penger (passiv finansiering) forskutterer en sparing mot et gebyr bestående av renter og termingebyr. Det vil si at man er villig til å betale en høyere pris i dag for å få realisert drømmen om en investering, enn å vente til en har spart sammen nok penger til å betale for investeringen kontant.

For en bedrift vil finansiering være et spørsmål om raskere tilgang til et marekd hvor fortjenesten er større enn den finansielle kostnaden med investeringen. Derfor er det mer viktig for en bedrift å få satt sammen en finansiell løsning som gir dem rom til å operere i et marked inntil de blir et kjent merkvarenavn.