Home » Regnskap » F » Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter

Fellesbetegnelse på finansielle eiendeler og finansiell gjeld.

Nærmere forklart. Finansielle eiendler for denne danske bonden vil være tilgodehavende, innlån og kassebeholdning.

Fast ejendom 14.850.000 Betalingsrettigheder 264.000 Leveringsrettigheder 1.775.950 Inventar 933.200 Besætning 1.546.886 Jordbeholdning 5.130 Foderbeholdning 81.000 Landbrugsaktiver 19.456.166 Bil Tilgodehavende 71.110 Indlån 6.400 Kassebeholdning 350 Finansaktiver 77.860 Aktiver i alt 19.620.536 Realkreditlån – 10.234.000 Bank-/sparekasselån – 995.643 Momsgæld – 61.840 Anden gæld – 673.212 Kassekredit – 212.745 Gæld i alt – 12.177.440 Egenkapital 7.443.096

Videre vil gjeld i alt også falle inn under definisjon finansielle instrumenter, ettersom disse måles opp mot finansielle eiendeler på kort sikt. Summen av de finansielle eiendelene bør være såpass stor at de kan ivareta de kortsiktige forpliktelsen (forbliktelser som faller innenfor ett år) til den finansielle gjelden.