Home » Regnskap » F » Finansielle inntekter

Finansielle inntekter

Inntekter av fordringer og verdipapirer.

Næremere forklart. Finansielle inntekter er ikke inntekter fra salg, men inntekter fra plasseringer i verdipapirer (aksjer, obligasjoner, fond, eiendom mv.).

Når en bedrift utsteder en regning for kjøp av varer på kreditt og kunden er sen med betaling, kan bedriften tillegge et purregebyr og eventuelt renter på utestående beløp.

Dette er finansielle inntekter.

På samme måte vil renteinntekter fra banksinnskudd være finansielle inntekter, eller avkastnng på investeringer som selskapet har gjort (se eksempel nedenfor).

Bedriften kjøper en bil for 250 000 og avskriver denne lineært med 50 000 hvert år. Etter tre år er bilens verdi i balansen 100 000 (250 000 – (50 000 *3)). Så selger bedriften bilen for 150 000 til en ansatt. Da vil differensen mellom det bilen er verdsatt i balansen og salgsprisen, altså 50 000 være rene finansielle inntekter.