Home » Regnskap » F » Finansiell krise

Finansiell krise

Selskapet kan ikke møte sine betalingsforpliktelser.

Næremere forklart. Økonomisk krise er en situasjon hvor de økonomiske og materielle forholdene blir forverret.

Kriseårsaker kan være mange og komplekse, blant annet knyttet til utviklingen i innenlandsk og utenlandsk etterspørsel, feilslått politikk, eller endringer i den økonomiske og næringsmessige strukturen.

Økonomiske kriser kan finne sted på bransjenivå eller på bredere nasjonalt nivå. I siste tilfelle vil krisen ofte innebære et fall i BNP (bruttonasjonalprodukt), fall i formuespriser, økning i arbeidsledigheten, ustabil prisutvikling og høye lånekostnader.

Økonomiske kriser kan deles inn i mer spesifikke kriser, som bankkrise, finanskrise eller valutakrise. En av de mest dramatiske økonomiske krisene var Wall Street-krakket i 1929, en annen finanskrisen i 2008/2009.

Referanse: Store norske leksikon