Home » Regnskap » F » Finansiell avskrivning

Finansiell avskrivning

En planmessig fordeling av et anleggsmiddels verdiforringelse over flere regnskapsperioder i finansregnskapet (eksternregnskapet).

Nærmere forklart. Alle eiendeler eller finansielle aktiver (at de kan omgjøres i penger når de selges), mister sin opprinnelige verdi gjennom elde.

Dersom man velger å avskrive en bil som er kjøpt inn til bedriften for 250 000 kroner på et og samme år, vil en redusere egenkapitalen i bedriften med 250 000, samtidig som balansen vil vise et avvik på eindelssiden med 250 000.

For bilen som er avskrevet fullt ut vil ikke lengre ha en post i balansen – det har således ingen verdi lengre. Bortsett fra dersom en velger å selge den. Men hvordan skal en da føre salget inn i balansen igjen?

Hovedprinsippet for balanseregnskapet er at det alltid skal søke å vise et så rettvisende bilde av bedriftens økonomiske ståsted som overhode mulig. Det vil aldri være mulig å vise et helt korrekt bilde, ettersom beregnet elde på eiendeler og eventuell markedspris en får for disse eiendelene i det åpne markedet vil avvike.

Finansiell avskrivning vil si at en fordeler avskrivingen av bedriftens eiendeler over en tidsperiode som er forsvarlig for den ordinære driften i selskapet. På samme måte som et billån normalt strekker seg på maks ti år, vil en forsvarlig nedskriving av bilen i regnskapet være på mellom fem og ti år.

En regnskapperiode er normalt ett år, så når en deler avskrivningen over flere regnskapsperioder, menes det at en fordeler avskrivningen over flere år.