Home » Regnskap » F » Finansaktiver

Finansaktiver

Kortsiktige omløpsmidler; betalingsmidler, veksler, varedebitorer, verdipapirer.

Nærmere forklart. Med utgangspunkt i balnseregnskapet til en dansk bonde, kan vi se at finansaktiver er fordringer som på kort tid kan omgjøres i rene penger. Dette for å kunne finansiere betaling av faste utgifter eller nedbetaling av låneavdrag om det skulle være nødvendig.

Fast ejendom 14.850.000 Betalingsrettigheder 264.000 Leveringsrettigheder 1.775.950 Inventar 933.200 Besætning 1.546.886 Jordbeholdning 5.130 Foderbeholdning 81.000 Landbrugsaktiver 19.456.166 Bil Tilgodehavende 71.110 Indlån 6.400 Kassebeholdning 350 Finansaktiver 77.860 Aktiver i alt 19.620.536 Realkreditlån – 10.234.000 Bank-/sparekasselån – 995.643 Momsgæld – 61.840 Anden gæld – 673.212 Kassekredit – 212.745 Gæld i alt – 12.177.440 Egenkapital 7.443.096

Det å ha rimelig tilgjengelighet på finansaktiver gjør bedriften mer solid i å møte peridoer med nedgang, da de ikke trenger å låne penger i bank for å finansiere egen drift, eller selge eiendeler for slik å kunne finansiere egen drift.