Home » Regnskap » F » Filialforetak

Filialforetak

En gruppe detaljhandelsforetak, vanligvis av noenlunde samme type, som eies sentralt. De har da sentral ledelse og blir sentralt kontrollert. Det enkelte foretak i en slik gruppe kalles filial.

Nærmere forklart. Et filialforetak er to eller flere utsalg (butikker) som er felles eid og kontrollert. De har altså samme eier og en sentral ledelse. Innkjøp og markedsføring er sentralisert. Butikkene har de samme varegruppene.

Det kan gi flere økonomiske fordeler fordi en kan oppnå gode innkjøpsbetingelser – størrelsen gjør det mulig å kjøpe inn større kvanta til lavere priser. Transport- og lagerkostnader blir også rimeligere.

Integrasjon En stor produsent kan for eksempel kjøpe opp en rekke utsalgssteder og gjøre dem om til filialer. Dermed har produsenten skapt en vertikal integrasjon.

Det hender også at en grossist starter sitt eget filialforetak, eller at detaljister kjøper opp eller oppretter nye forretninger under en felles ledelse.

Eksempler på filialforetak er DNB, Dressmann, IKEA og Lindex.

Referanse: Ndla