Home » Regnskap » F » Fiksforretning

Fiksforretning

En salgsavtale der kjøper har betinget seg levering nøyaktig til en bestemt tid.

Nærmere forklart. Når en kjøper angir et bestemt leveringstidspunkt og et bestemt leveringssted, vil det i kontraktssammenheng bety at kjøpekontrakten kan vurderes hevet dersom selger ikke greier å levere til det bestemte tidspunktet eller leveringsstedet.

Som illustrasjon nevnes: “A promises to deliver oil to B by M/S Paul in Montreal on 3 February. On 25 January M/S Paul is still 2,000 kilometres from Montreal. At the speed it is making it will not arrive in Montreal on 3 February, but at the earliest on 8 February. As time is of the essence, a substantial delay is to be expected, and B may terminate the contract before 3 February.”

Bevis kravet er her som i norsk rett “clear” eller klart at det vil inntre kontraktsbrudd. Kommentaren sier direkte at en “well founded” mistanke ikke tilfredstiller kravet til at det må være klart at det vil inntreffe et kontraktsbrudd. Ordet klart er et sterkt ord og det skal som i norsk rett mye til for å kunne heve en kontrakt pga. antesipert mislighold. Kommentaren nevner som eksempel de gangene den parten som vet at han kommer til å misligholde en kontrakt selv innrømmer dette. Ellers gis det et eksempel hvor man vet med sikkerhet at en båt ikke vil kunne nå destinasjonsstedet i tide. Det er objektivt umulig å oppfylle kontrakten og det er mulig å finne det ut.

Referanse: Hevingsvurderingen i Norsk rett