Home » Regnskap » F » FIFO-metode

FIFO-metode

Først inn – først ut metode. En metode som brukes ved verdiansettelse av materialforbruk eller varer. Den regner med at kjøpt først selges først. Er forsiktig forretningsførsel ved prisnedgang.

Nærmre forklart. Det er en inventar verdsettelsesteknikk hvis initialer korresponderer med “First In, First Out” (første inn, først ut). Det antas at kostnadsstrømmen er basert på at de første produktene som er kjøpt, også er de første produktene som selges.

I de fleste selskaper faller denne forutsetningen sammen med den faktiske strømmen av produkter, og derfor er metoden for lagervurdering i teorien ansett som mer korrekt. Konseptet med FIFO-strømmen er logisk for et selskap som skal følge, ettersom salg av de eldste produktene først reduserer risikoen for forvitring.

FIFO-metoden er tillatt i henhold til alminnelig godkjente regnskapsprinsipper og internasjonale finansielle rapporteringsstandarder. Denne metoden gir de samme resultatene under det periodiske eller permanente beholdningssystemet.

Regnskapsmetoden som et selskap bestemmer seg for å bestemme kostnadene for beholdningen, kan direkte påvirke balansen, resultatregnskapet og kontantstrømoppstillingen.

Referanse: Thpanorama