Home » Regnskap » F » Fellesskatt

Fellesskatt

Fellesskatt regnes av alminnelig inntekt, dvs. etter at fradragene er trukket fra. Fellesskatten går til staten.

Nærmere forklart. Alminnelig inntekt Denne inntekten tilsvarer en nettoinntekt. Altså etter at fradragene er trukket fra inntekten. Av denne inntekten regnes kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 23 prosent i 2018, 22 prosent i 2019), etter at et standard fradrag (personfradrag) er trukket fra. Dette fradraget er i 2018 på 54.750 kroner, i 2019 på 56.550 kroner.

Har du en alminnelig inntekt på 500.000 kroner i 2019, blir grunnlaget for beregning av skatten på 22 prosent fratrukket personfradraget på 56.550 kroner. Skatt på alminnelig inntekt blir dermed regnet av 443.550 kroner (eksklusive andre fradrag). Personfradraget kommer automatisk til fradrag i skatteberegningen. Du ser ikke dette fradraget i skattemeldingen.

Referanse: Smarte penger