Home » Regnskap » F » Fellesmerker

Fellesmerker

Symboler som kan brukes i felleskskap av flere foretak til fremme av deres felles interesser, f.eks. meierienes tinemerke.

Nærmere forklart. En forening av næringsdrivende kan få enerett for medlemmene til å bruke et varemerke eller et annet kjennetegn for sine varer og/eller tjenester.

Eksempler på slike foreninger kan være en forening for malere, leger eller hesteoppdrettere.

Statlige organer, stiftelser, selskaper og andre som fører kontroll med varer eller tjenester, kan også registrere et fellesmerke. Det samme kan organer som fastsetter normer for varer eller tjenester. Merket kan brukes på de varene normen eller kontrollen gjelder for. Dette kan for eksempel være miljømerker, kontrollmerker osv.

Enkeltpersoner kan ikke tildeles enerett til fellesmerke.

De reglene som gjelder for registrering av varemerke gjelder også for registrering av fellesmerke. I tillegg må en fellesmerkeregistrering alltid inneholde bestemmelser for bruken av merket.

Bestemmelser for bruken av fellesmerker Bestemmelsene bør være kortfattede, og skal inneholde følgende opplysninger:

Hvem som har rett til å bruke merket og på hvilke betingelser Hvilke følger uberettiget eller ureglementert bruk kan medføre for brukeren, for eksempel dersom merket brukes av noen som ikke har rett til å bruke det, eller brukes feil Merkehaverens rettigheter og forpliktelser overfor brukerne, så som rett til kontroll, eventuelt ved bestemte kontrollorgan, for eksempel om merkehaveren skal ha rett til å kontrollere om brukerens varer holder de fastsatte kvalitetskrav Merkeinnehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket uten å overholde bestemmelsene for bruken av merket Om merkeinnehaveren skal være forpliktet til for eksempel å gå til erstatningssøksmål mot eventuelle misbrukere av merket Referanse: Patentstyret