Home » Regnskap » F » Felleskostnader

Felleskostnader

Felleskostnadene kommer i tillegg til husleien og beregnes som en kostnad pr. kvadratmeter pr. år. Felleskostnadene skal dekke kostnader forbundet med drift av eiendommen f.eks. vask, belysning og vedlikehold av fellesareal, drift og vedlikehold av tekniske anlegg (f.eks. heis, ventilasjonsanlegg, oppvarming, alarmsystemer), vaktmestertjenester, snøbrøyting, vedlikehold av grøntanlegg og parkeringsplasser etc. Omfanget av felleskostnadene kan variere avhengig av kontraktens ordlyd.

Nærmere forklart. Begrepet felleskostnader har ingen egen rettslig definisjon, men brukes i eiendomsbransjen om de månedlige kostnadene i forbindelse med et leieforhold utenom selve leieprisen. Felleskostnader er brukeravhengige og gjelder de av eiendommens driftskostnader som ikke henføres til et bestemt leieforhold eller dekkes av gårdeier (definisjon fra OPAK).

Begrepet dekker blant annet energi i fellesarealer, snøbrøyting, felles renhold, vaktmestertjenester, vakthold, renovasjon, kommunale avgifter, ventilasjon og elektriske installasjoner. Men det er verdt å merke seg at siden det ikke finnes noe entydig rettslig definisjon, kan hva som inngår i felleskostnadene variere fra utleier til utleier.

Ifølge OPAK ligger felleskostnadene for et leieforhold normalt i intervallet mellom 245 og 370 kroner per kvadratmeter.

Dette er som regel med i felleskostnadsbegrepet: Felles energi Snøbrøyting Felles renhold Vaktmester Vakthold Renovasjon Kommunale avgifter Utomhusanlegg Alarm Ventilasjon Sanitær Andre tekniske anlegg Elektriske installasjoner Låssystem Heis Brannvern Skadedyr Diverse vedlikehold Diverse rekvisita Kantine (drift og vedlikehold) Merk, dette er ingen endelig liste over hva som skal være med i felleskostnader. Det er eksempler på hva som skal være med i felleskostnadene. Det er kostnadens art som er avgjørende for hvor den hører inn under.

Referanse: Nærings Eiendom