Home » Regnskap » F » Fellesareale

Fellesareale

Areal som er til leietakernes felles benyttelse dvs. inngangsparti, trapperom, tekniske rom, sjakter osv.

Nærmere forklart. Etter eierseksjonsloven og burettslagslova er fellesarealene de delene av eiendommen som ikke disponeres eksklusivt av en seksjons-/andelseier.

I eierseksjonsloven er fellesareal definert som «de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene», jf. eierseksjonsloven § 4 bokstav e. Noen tilsvarende definisjon har vi ikke i burettslagslova.

Fellesarealer kan både befinne seg utvendig (utendørs) og innvendig (innendørs). Typiske fellesarealer utendørs er lekeplasser, parkeringsplasser og grøntområder, mens innvendige fellesarealer gjerne består av felles ganger og trappoppganger, tekniske rom og lofts- eller kjellerrom.

Referanse: Store norske leksikon