Home » Regnskap » F » Faste kostnader

Faste kostnader

Forbruk av produksjonsfaktorer som ikke varierer med produsert mengde , solgt mengde eller forbruk av kostnadsdriverenheter (i aktivitetsbasert kalkulasjon).

Nærmere forklart. Faste kostnader er kostnader som ikke er avhengig av produsert mengde, men som foreligger med faste intervaller gjennom året. Eksempler på faste kostnader er husleie, avdrag på lån, lønn, telefon, kommunale avgifter mv.

Dette er utgifter som vil være like regelmessige og helt uanvhengig av hvor mye bedriften produserer.

Avanse i kroner

Når man regner avanse på solgte produkter (altså den fortjenesten man må ha), er det viktig at også faste kostnader dekkes inn. Ellers vil bedriften gå med tap på salg av avrer og tjenester.