Home » Regnskap » F » Fast utsalgssted

Fast utsalgssted

Det sted hvorfra en næringsdrivende driver salgsvirksomhet.

Nærmere forklart. Med fast utsalgssted menes der butikken har sitt faste (permanente) utsalgssted. I dag finnes det klare regler for hva som defineres som fast utsalgssted, og selv om det er en pop-up butikk som kun har tilhold på et sted en kort perioden, vil det regnes som fast utsalgssted i den perioden butikken eksisterer.

Det motsatte vil være internett eller dørsalg, som ikke anses som fast utsalgssted. Dette har særlig betydning for angreretten og bytteretten.