Home » Regnskap » F » Fast kapital

Fast kapital

Varige kapitalgjenstander eller fast eiendom. Fast kapital er langsiktig kapital.

Nærmere forklart. Fast kapital er varige anleggsmidler, tomter og bygninger som har en forventet levetid på mer enn ett år, og som koster mer enn det som skattereglene anser som driftsutgifter (altså at investeringen koster mer enn 15 000 eks. merverdiavgift).

Noen anleggsmidler vil forringes av elde og kan avskrives (maskiner, utstyr mv.) mens andre ikke foreldes (bygninger, land).

Det er viktig både for bedrifter og privatpersoner at fast kapital har en høyere markedsverdi enn de lån som denne benytte til å sikre. Altså at panteverdien er høyere enn hovedstolen på det lånet som er pantesikret i eiendelen.