Home » Regnskap » F » Fallende avskriving

Fallende avskriving

Kan være:

Avskrivning med vilkårlig fallende kvoter. Avskrivning med konstant prosentsats på resterende bokført verdi. Nærmere forklart. Avskriving av anleggsmidler kan føres på to måter.

Lineær avskrivning, hvor anleggsmiddelet avskrives med samme beløp over en angitt periode. For eksempel vil en firmabil som skal vare i fem år, og som koster 250 000 i innkjøp, kunne avskrives med 50 000 per år i lineær avskrivning. Skattemessig avskrivning, hvor anleggsmiddelet avskrives med en prosentsats over hele avskrivningsperioden. Fallende avskrinving er mest relevant for skattemessig avskrivning, hvor avskrivningen i kroner og øre blir mindre med årene. Den lineære avskrivingen avskriver investeringsbeløpet med like store deler over anleggsmidlets levetid, mens den skattemessige avskriver anleggsmidlet med en prosentsats.

Lineær Skattemessig Kjøp av bil – år 0 250 000 250 000 Avskriving – år 1 50 000 50 000 Restverdi 200 000 200 000 Avskriving – år 2 50 000 40 000 Restverdi 150 000 160 000 Avskriving – år 3 50 000 32 000 Restverdi 100 000 128 000 Avskriving – år 4 50 000 25 600 Restverdi 50 000 102 400 Avskriving – år 5 50 000 20 480 Restverdi 0 81 920

Som en ser av eksemplet ovenfor vil den skattemessige avskrivningen av bilen på 20 % per år, gi en fallende avskrivning etterhvert som restverdien på bilen synker.