Home » Regnskap » F » Faktura

Faktura

Spesifisert skriftlig oppgave ved levering av varer. Spesifikasjonen omfatter; levert mengde, varesalg, priser, betalings- og leveringsvilkår, totalsum.

Faktura

Nærmere forklart. En faktura er et betalingskrav for leverte varer eller utførte tjenester der mengde, pris, betalings- og transportvilkår osv. er angitt. Hva må fakturaen inneholde? For at en faktura skal være godkjent stilles det visse krav til hva den må inneholde. Den må ha et fakturanummer, som genereres av et fakturaprogram, og den må ha selgers navn og organisasjonsnummer. I tillegg må den ha dato for utsendelse, forfallsdato, tid og sted for levering, ytelsens art og omfang, samt pris og merverdiavgift. Så lenge det ikke er en kontantfaktura må den også ha kjøpers navn, adresse og organisasjonsnummer. Ofte inneholder en faktura også flere opplysninger enn det som er påkrevd, som for eksempel størrelse på purregebyr eller nærmere kontaktinformasjon. Du kan lese mer på www.lovdata.no.

Når og hvordan sender man faktura? Hovedregelen for utsendelse av faktura er at man skal fakturere snarest mulig, og senest innen 1 måned etter levering. Fakturaer kan sendes per post, e-post eller som EHF/eFaktura. Ønsker du å spare tid bør du sende fakturaer som EHF/eFaktura.

Referanse: Visma