Home » Regnskap » F » Faktorer som virker på pris

Faktorer som virker på pris

På tilbudssiden; kostnader, ønsket rentabilitet, kapital, produksjonskapasitet.

På markedssiden; markedets størrelse, konkurrenter, svigninger (konkuktur, mote, sesong), struktur.

Nærmere forklart. Når en produsent skal bestemme prisnivået på et produkt, har han i prinsippet to valg: høyere pris enn konkurrentene, eller lavere pris enn konkurrentene.

Høy pris: markedsfokusering Dersom en produsent velger en prisstrategi over den gjeldende markedsprisen, må produktet eller produktene ha klare fordeler sammenlignet med konkurrerende produkter. Disse produktfordelene kan være faktisk kvalitet, tilgjengelighet, enkelhet, eller opplevd kvalitet, for eksempel i form av den tryggheten en merkevare representerer.

Et typisk eksempel på høyprisstrategien er bilprodusenten Mercedes Benz. De konkurrerer i høyprismarkedet med de fleste modellene sine, og de differensierer seg på to måter: De produserer biler som holder en høy faktisk kvalitet, og de har bygd opp merkevaren Mercedes til det den er i dag – assosiert med luksus, vellykkethet, trygghet og stil.

Hurtig og sakte markedsfokusering Høyprisstrategien kalles også markedsfokusering, for ved å sette en høy pris sikter vi oss inn mot en mindre, bestemt del av markedet. Strategien kan kombineres med høyt reklame- og markedsføringstrykk og kalles da «hurtig markedsfokusering». Velger vi en høyprisstrategi med lite markedsføring, snakker vi om «sakte markedsfokusering».

Lav pris: markedsspredning Dersom en produsent velger å prise produktene sine lavt, går han ut fra at han ved å bruke denne strategien kan selge store volum og ta markedsandeler fra de andre konkurrentene. For å kunne holde svært lave priser må produsenten også ha lavere kostnader enn konkurrentene – for eksempel færre ansatte, høyere produktivitet eller lavere reklamekostnader.

Dette er en aggressiv strategi som på en måte er «dyr», for produsenten velger å tjene mindre på hver solgte enhet. Den lave prisen må derfor føre til økt salg slik at man «tar igjen» det man hadde fått ved å kreve en høyere pris per enhet. Lavprisstrategien kan også lett utløse en priskrig eller andre mottrekk fra konkurrenter som er etablerte, og som har råd til å tjene mindre en periode for å forsvare markedsposisjonen sin.

Referanse: ndla.no