Home » Regnskap » F » Faktorer som påvirker forbrukers adferd

Faktorer som påvirker forbrukers adferd

De økonomiske goders tilgjengelighet, gruppeinnflytelse, forbruksmotiver (funksjonelle, smaksmessige, sosiale), kjøpekraft, salgsinnsats.

Nærmere forklart. Kjøpsatferd omfatter alt det folk gjør i forbindelse med anskaffelse av en vare eller tjeneste.

Analyseverktøyet som brukes til å forklare, forstå og forutsi ulike sider ved kjøpsatferd, er sammensatt av modeller og forståelsesperspektiver fra flere fagområder:

økonomiske modeller vektlegger kostnad og nytte; sosiologiske, sosialpsykologiske og sosialantropologiske modeller fokuserer på sosiale, kulturelle og etniske sider ved holdninger, rollemodeller og referansegruppers betydning; psykologiske modeller ser blant annet på hvordan folk oppdager og oppfatter det de ser, hva som vekker deres oppmerksomhet og kjøpelyst, hva de husker og hvilke mentale bilder de har av ulike tilbydere og varemerker (image og profil). Referanse: Store norsk leksikon