Home » Regnskap » E » Etterspørselsoverskudd

Etterspørselsoverskudd

Vil si at etterspørselen er større enn tilbudet. Se også kjøpers og selgers marked.

Nærmere forklart. Atomistisk marked

Etterspørseloverskudd vil si at det er større etterspørsel i markedet enn hva produsentene tilbyr av varer og tjenester.

Ved et etterspørseloverskudd, vil prisen på varer og tjenester naurlig gå opp fordi det er flere forbrukere som er villig til å betale mer for å kunne skaffe seg varen og tjenesten. På sommeren er det f.eks. et etterspørselsoverskudd på flyreiser, ettersom det da er mange som velger å reise til et annet sted på ferie. Da der det naturlig at prisene for f.eks. flyreiser øker i forhold til januar når det er mindre etterspørsel etter samme tjeneste.

Etterspørselsoverskudd fortusetter at det er et atomisktisk marked med mange små tilbydere som hver for seg ikke kan påvirke markedsprisen. Der det er oligpolistisk marekd (f.eks. innen oljeindustrien), vil prisen justeres i forhold til mengden av olje som er tilgjengelig på markedet, samt hvor mange leverandører som kan raffienre denne til ferdige produkter. Her vil etterspørselen spille mindre rolle, eller at prisen forbrukerne må betale vil bli påvirket av interansjonale konjukturer.