Home » Regnskap » E » Etterkalkyle

Etterkalkyle

Benyttes i produksjonsprosesser for å finne avviket mellom forkalkyle eller budsjetterte kostnader mot faktiske kostnader. I motsetning til forkalkyle, benytter en seg av faktiske timer (lønnskostnader), variable og faste kostnader for å komme frem til etterkalkyle.

De totale kostnadene deles deretter på antall produserte enheter.

Nærmere forklart. Formålet med etterkalkyle er sågar å lære, for slik å kunne kalkulere mer korrekte forkalkyler ved senere produksjon.

Forkalkyle er en beregning på hvor mye produksjon av et antall enheter vil koste, mens etterkalkyle er for å finne ut hvor nøyaktig en hadde beregnet kostnadene i etterkalkylen.

Forkalkylen baserer seg på beregnede kostnader (pris, timer, materialkostnad mv.), mens etterkalkylen viser det faktiske forbruket basert på de reelle regnskapene som er ført på prosjektet.

Etterkalylen kan også hjelpe med å finne ut hvorfor avviket er så stort. Er det brukt feil materiele i produksjonen, er svinn større enn beregnet og i så tilfelle kan en gjøre endringer i produksjonen som reduserer svinn.

Etterkalkylen er meget viktig å foreta for slik å kunne forbedre fremtidge beregninger av forkalkyle.