Home » Regnskap » E » Er-verdier

Er-verdier

Virkelige/ realiserte verdier i forhold til skal-verdier som er plan/ budsjetterte verdier.

Nærmere forklart. Resultatregnskap - mønster

Resultatregnskapet representeter er-verdier, da dette gir et tidsriktig bilde av faktiske transaksjoner og et tidsriktig bilde av forholdet mellom inntekter og utgifter.

Budsjett vil akdri representere er-verdier da dette skal se inn i fremtiden basert på et estimat om hvordan de historiske regnskapstallene har utviklet seg. Så med bakgrunn i gamle resultatregnskap skal budsjettet prøve å angi en mulig utvikling i tiden fremover. Imidlertid vil dette være vanskelig, da det forutsetter at markedet som helhet utvikler seg i samme retning hele tiden.

Er-verdier er sledes verdier som kan dokumenteres historisk, enten gjennom resultatregnskapet eller gjennom hisotriske markedsoversikter (f.eks. gjennom statistikkdata).