Home » Regnskap » E » Enhetsforbruk

Enhetsforbruk

Den mengde en forbrukerenhet på et marked forbruker i gjennomsnitt i løpet av en bestemt periode.

Nærmere forklart. Referansebudsjettet er en oversikt som viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer husholdninger i Norge. Det utarbeides av Forbruks-forskningsinstituttet SIFO, og brukes i mange sammenhenger som en etablert norm for rimelige utgifter.

Referansebudsjettet ble først utviklet av Forbruks-forskningsinstituttet SIFO på oppdrag fra det daværende Sosialdepartementet, som ønsket et bedre beslutningsgrunnlag for fastsettelse av offentlige økonomiske overføringer til hushold. Budsjettet ble presentert første gang i 1987. Det har siden fungert som en etablert norm for rimelige utgifter for norske husholdninger. På bakgrunn av utstrakt bruk av budsjettet, har SIFO videreført referansebudsjettet ved bruk av midler fra egen grunnbevilgning.

Basert på undersøkelser av priser og forbruksmønstre er det utarbeidet satser som viser kostnader ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med ulik alders- og kjønnssammensetning. Med et «rimelig forbruksnivå» menes et forbruk som kan godtas av folk flest, og som oppfyller kravene til vanlige helse- og ernæringsstandarder. Kostnader forbundet med fullverdig deltakelse i de vanligste fritidsaktivitetene er også inkludert.

Referansebudsjettet blir oppdatert jevnlig ved å justere for prisutvikling for de ulike forbruksområdene som inngår i budsjettet. I enkelte år blir også varesammensetningen som budsjettet er basert på justert, slik at denne reflekterer forbruksutviklingen. Budsjettet er ikke basert på bruk av tilbud og salgsvarer.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har utviklet en egen kalkulator til bruk ved budsjettering av husholdningsutgifter.

Referanse: Store norsk leksikon