Home » Regnskap » E » Engrosprisindeks

Engrosprisindeks

Prisindeks for engros-priser. Se nærmere under indeks, indekstall, indekspoeng.

Nærmere forklart. Engrosprisindeks (2015=100) Indeks Endring i prosent 2. kvartal 2019 1. kvartal – 2. kvartal 2019 2. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019 Engroshandel i alt 119,0 1,3 3,2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levande dyr 117,1 3,4 4,8 Engroshandel med nærings- og nytingsmiddel 119,9 1,5 2,0 Engroshandel med hushaldsvarer og varer til personleg bruk 110,0 0,7 2,1 Engroshandel med IKT-utstyr 108,3 0,7 3,2 Engroshandel med andre maskiner og anna utstyr 125,2 0,4 3,6 Engroshandel med spesialisert vareutval elles 123,1 1,7 5,3 Uspesifisert engroshandel 104,7

Populasjonen er alle verksemder i Noreg, med årleg omsetning over 10 millionar kroner, innanfor næring Agentur – og engroshandel (SN2007:46), med unntak av næringshovudgruppe Agenturhandel (SN2007: 46.1).

Engrosprisindeksen er blitt publisert av SSB siden 1985, og skal følge prisutviklingen innen engroshandel.