Home » Regnskap » E » Energiorientering

Energiorientering

Vil si at man i sin organisasjon og sine beslutninger vesentlig er orisentert mot problemene på energisiden, f. eks. med hensyn til sortiment og beliggenhet.

Nærmere forklart. Beliggenhetslære, gren av økonomisk vitenskap som behandler faktorer som bestemmer bedriftenes lokalisering.

Mange kostnadsarter påvirkes av beliggenheten. Der hvor tilgangen på råstoff øver avgjørende innflytelse på stedsvalget, taler man om råstofforienterte bedrifter. Et eksempel er treforedlingsindustri.

I andre tilfeller er bedriftene energiorientert, som ferrolegeringsindustri og aluminiumindustri, transportorintert som engroshandel eller markeds-orientert som forbruksvareindustri og detlajhandel.

Kapitaltilgang, beskatningsregler og ervervstradisjon-er kan spille en stor rolle; det samme kan næringspolitiske tiltak som direkte tar sikte på å påvirke bedriftenes stedsvalg, som region- og distriktsplanlegging.

Referanse: Store norsk leksikon