Home » Regnskap » E » Energikrevende industri

Energikrevende industri

Industri hvor kostnadene til energi (kraft) er dominerende. Se også arbeidskrevende, kapitalkrevende, råstoffkrevende industri.

Nærmere forklart. Kraftkrevende industri er indutsri som krever mye elektrisk strøm i produksjonen. Eksempler på kraftkrevende industri er metallurgisk industri som produserer metaller og metallegeringer som aliminimumsbarrer og ferrosilisium og treforedling som produserer pairmasse til avispapir, papp og kartong. Kjemiske prosesser ved høy temperatur gjør at det kreves mye energi.

Vannkraft har gitt elektrisitet til kraftkrevende industri i Norge. Kraftkrevende industri sysselsatte 29 000 i Norge i 2005 og stod for over en tredel av elektrisitetsforbruket i Norge. Ifølge tenketanken Civita mottar den norske kraftkrevende industrien over 10 milliarder kroner i subsidier i året.

Referanse: Wikipedia