Home » Regnskap » E » Endossent

Endossent

Den som overdrar et ordredokument.

Nærmere forklart. Endossent

Når en skriver ut en sjekk (som i realiteten er en ordre om å utbetale et beløp fra egen bank), blir mottaker av sjekken omtalt som endossat.

Man endoserer sjekken til en annen person eller bedrift, som igjen kan endossere den til en tredje person ved å påføre navnet på endossaten på baksiden av sjekken. Dette kan gjøres så lenge det finnes et sammenhengende notat på baksiden av sjekken som viser hvordan sjekken er overdratt til neste person.

Nordea sine nettsider er behandling av sjekker beskrevet som følger:

Utbetalingsanvisning: Signer og påfør ditt kontonummer på forsiden

Bankremisse og norsk sjekk: Signer og påfør ditt kontonummer på baksiden.Hvis sjekken/remissen er utstedt til to personer, skal begge signere på baksiden. Bankremisser og norske sjekker må krysses. Slik krysser du bankremissen/sjekken: Lag to parallelle streker på skrå på forsiden med ca. 1-2 cm mellomrom. På den måten sikrer du at utbetaling kun kan skje til din konto.

Ta kopi eller bilde med mobilen av Følgebrev til innlevering og utbetalingsanvisningen/ bankremissen/ sjekken. Kopiene beholder du selv.